Monday, February 04, 2008

超级 (super) 碗 (bowl) in Shanghai & 1 unlikely die-hard Cowboys FanWorlds collide here as SuperBowl culture gets podcast in Shanghai while Mao rolls over his grave in the face of his worst nightmare, an American invasion...or maybe he's just cursing "炒马特·米兰鱿鱼" which translates "fry Matt Millen squid" a colloquial way of saying "fire dah fucker". Isn't Chinese great!

Here's the NFL teams list:

布法罗比尔 Bùfǎluó Bǐ'ěr Buffalo Bills
迈阿密海豚 Mài'āmì hǎitún Miami Dolphins
新英格兰爱国者 Xīn Yīnggélán àiguózhě New England Patriots
纽约喷气机 Niǔyuē pēnqìjī New York Jets
巴尔的摩乌鸦 Bā'ěrdìmó wūyā Baltimore Ravens
辛辛那提猛虎 Xīnxīnnàtí měnghǔ Cincinnati Bengals
克利夫兰布朗 Kèlìfūlánbùlǎng Cleveland Browns
匹兹堡钢人 Pǐzībǎo gāngrén Pittsburgh Steelers
休斯敦德州人 Xiūsīdūn Dézhōu rén Houston Texans
印第安纳波利斯小马 Yìndì'ānnàbōlìsī xiǎomǎ Indianapolis Colts
杰克逊维尔美洲虎 Jiékèxùnwéi'ěr měizhōuhǔ Jacksonville Jaguars
田纳西泰坦 Jiánnàxī tàitǎn Tennessee Titans
丹佛野马 Dānfú yěmǎ Denver Broncos
堪萨斯城酋长 Kānsàsīchéng qiúzhǎng Kansas City Chiefs
奥克兰突袭者 Àokèlán tūxízhě Okland Raiders
圣迭戈闪电 Shèngdiégē shǎndiàn San Diego Chargers
达拉斯牛仔 Dálāsī niúzǎi Dallas Cowboys
纽约巨人 Niǔyuē jùrén New York Giants
费城老鹰 Fèichéng lǎoyīng Philadelphia Eagles
华盛顿红皮 Huáshèngdùn hóng pí Washington Redskins
芝加哥熊 Zhījiāgē xióng Chicago Bears
底特律雄狮 Dǐtèlǜ xióngshī Detroit Lions
绿湾包装工 Lǜwān bāozhuānggōng Green Bay Packers
明尼苏达维京人 Míngnísūdá Wéijīng rén Minnesota Vikings
亚特兰大猎鹰 Yàtèlándà lièyīng Atlanta Falcons
卡罗来纳黑豹 Kǎluóláinà hēibào Carolina Panthers
新奥尔良圣徒 Xīn'ào'ěrliáng shèngtú New Orleans Saints
坦帕湾海盗 Tǎnpàwān hǎidào Tampa Bay Buccaneers
亚利桑那红雀 Yàlìsāngnà hóngquè Arizona Cardinals
圣路易斯公羊 Shènglùyìsī gōngyáng St. Louis Rams
旧金山49人 Jiùjīnshān sìshíjiǔ rén San Francisco 49ers
西雅图海鹰 Xīyǎtú hǎiyīng Seattle Seahawks

I like 金山49人 translation best!

1 comment:

Anonymous said...

I've heard that many Jews fled from Nazi Germany to Shanghai. But I didn't know Hitler went all the way there after them?